Friday, July 2, 2010

A Filipino Quote

"Kapag nagsara ang isang pinto, may bubukas na iba pero kadalasan tinititigan natin at pinanghihinayangan ang pinto na nagsara kaya't hindi natin makita ang isa na bumukas para sa atin."

Translation: "When one door closes and another opens, we often look so long and regretfully upon the closed door that we do not see the one which has opened for us."

No comments: